OPROEP VOOR EEN NIEUWE DIRIGENT VOOR HET DAMES/HERENKOOR

WIE, O WIE?

Wij, het zangkoor Cum Ecclesia, bestonden verleden jaar 50 jaar.

Dit hebben wij ook echt gevierd.

We ontvangen veel complimenten over de kwaliteit van ons koor, dat is heel fijn om te horen en te weten.

Maar na alle festiviteiten is er nu een trieste mededeling.

Onze dirigent, Irma Zethof, heeft te kennen gegeven dat zij, doordat ze het te druk heeft gekregen vooral in het weekend, met ons koor wil stoppen. Met pijn in haar hart vertelde Irma dit op een repetitieavond. Wij begrijpen haar probleem maar hebben nu een groot probleem.

Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe dirigent.

Wij hebben al ontzettend veel mensen gebeld en gemaild maar het lijkt wel of iedereen het te druk heeft.

Daarom deze oproep in De Stem, want door het zoveel mogelijk bekend te maken, kunnen we meer mensen bereiken.

Onze vraag is nu: wilt u ons helpen door in uw vrienden/familiekring rond te vragen of men kan helpen.

 

Wij zoeken een dirigent, liefst met een dirigentenopleiding.

Het zangkoor oefent op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, er is om 21.00 uur een koffie/theepauze.
Wij zingen ongeveer 2x per maand tijdens een viering.

In Kerst- en Paastijd zijn er meer vieringen.

Met vakanties kan rekening gehouden worden.

Betaling wordt geregeld met en door het Parochieteam van onze Parochie.
Misschien dat er via deze oproep wel een dirigent te vinden is.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp.

Vriendelijke groet namens het zangkoor,

Garry Scholte voorzitter