NIEUW LEVEN PAARDENSTAL

Het is al een hele tijd “stil” rond de Paardenstal.

Nu we gebruik maken van de pastorie voor het secretariaat, de diverse vergaderingen en bijeenkomsten, is de Paardenstal voor het kerkgebeuren niet echt noodzakelijk meer.

Omdat wij als parochieteam wel van mening zijn dat dit gebouw “bruikbaar” moet blijven gaan we de vloer, die diverse mankementen

vertoont, op korte termijn vervangen en ook enkele kozijnen en ramen.

Deze verbouwing is besproken met de Stichting Vrienden van St. Jan en die hebben aangegeven de kosten hiervan te dragen. Hieraan heeft de Stichting wel gekoppeld dat zij op korte termijn een plan wil zien hoe het gebruik van de Paardenstal op termijn zal zijn.

Daarom dit stukje in de Stem met de vraag of er iemand is die wel iets ziet in het gebruik van De Paardenstal voor een vereniging, club, ouderen, jongeren, bespreekruimte, kantoorruimte of voor nog iets anders.  Als u zelf niet echt een idee heeft zou u het wel “uit kunnen dragen” om hier bekendheid aan te geven.

Uw reacties zien wij gaarne via het secretariaat tegemoet op mail stjangeboortesecretariaat@live.nl

Hans van Putten, secretaris.