VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE

16 kinderen deden zondag hun eerste communie in onze kerk. Hun namen stonden in onze vorige Stem. 2 Jongeren uit onze parochie: Loraine Riechelman en  Bastiaan Barajka  ontvangen  op 3 juni om 19.00 uur het Sacrament van het Vormsel waarop zij zich voorbereiden. Mgr. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem, zal  hen dat toedienen tijdens de viering in de Emmauskerk, Potgieterplein in Uithoorn. We feliciteren de communicanten en vormelingen van dit jaar en wensen hen toe dat ze de kracht van de aanwezigheid van de Heer, -van zijn levensgeest-,  in hun leven mogen ervaren.                   De gaven van de Geest vieren we vooral op Pinksteren. We ontvangen haar kracht op enkele cruciale momenten in ons leven. Als we gedoopt worden, ontvangen we Gods Geestkracht in het H.Chrisma. Opnieuw mag Gods Geestkracht over ons komen als we met enig meer bewustzijn -rond de 13-14 jaar-, het Heilig Chrisma ontvangen bij het Vormsel. Ook dit jaar vertrouwen we dat de voorbereiding -bij deze kinderen/jongeren- een gevoelige snaar raakt en dat we als parochie contact met hen en zij met ons, blijven houden.