PINKSTEREN

Deze week hoorde ik een politicus zijn angst uitspreken, dat nu ook mensen uit Afrika naar West-Europa komen, naar Nederland, zei hij. Ze zouden ons gaan koloniseren en de door ons land zo zorgvuldig opgebouwde welvaart/rijkdom vernietigen. Tegelijk hoor en zie ik in deze zelfde dagen Dodenherdenking en Bevrijdingsdag: Vrede, vrijheid en welvaart zijn voor velen niet zo vanzelfsprekend, zijn niet alleen van ons. En dan komt Hemelvaart/Pinksteren er aan, feesten waarin we horen hoe de H. Geest over de vrienden van Jezus komt en zij gaan spreken, verstaanbaar in alle talen. Voor iedereen is die boodschap van liefde en geluk bestemd: Gods wereld is niet alleen voor de mensen, die toevallig aan deze kant van de wereld geboren zijn. Eerst: Hemelvaart, Matteus en Johannes schrijven er niets over. Marcus en Lucas zeggen dat ‘Jezus ten hemel werd opgenomen’. Het boek Handelingen begint met Jezus einde op aarde: Hij wordt omhoog getild staat er letterlijk, en in een wolk (teken van Gods aanwezigheid) opgenomen, tot Hij niet meer te zien is. Maar eerst is er die opdracht: jullie moeten het gaan doen! Pinksteren, -Gods Geest die we hebben gekregen- wil ons geloof richting geven. Het bijbels woord geloof, betekent vertrouwen: dat de dood niet het einde is, maar dat er in God leven is, hoe dat er ook uit mag zien. Geloven/vertrouwen dat de levensgeest van Jezus ons nabij blijft. Geïnspireerd door Hem op weg gaan. Van het leven een ‘hemeltje op aarde’ maken voor ieder. Dan kan wantrouwen, zelfs als dat door een politicus wordt gezaaid tussen groepen in onze samenleving, plaats maken voor vertrouwen en acceptatie. Als we niet langer bang zijn onze welvaart te delen met wie weg vluchten van oorlog en honger. En we daarbij nooit vergeten dat ons land een groot deel van haar welvaart te danken heeft aan al die landen, die wij in het verre verleden koloniseerden; aan transporteren en verkopen van goederen én mensen. Daarom voel ik behalve een gelovige, ook een morele ‘drive’ om mijn vrijheid en welvaart met hen te delen, wat die politicus ook beweert. Laten we vrijheid én geloof doorgeven, in de Geest van Jezus die mét ons is. Met allen!

Pastor Annemiek Blonk