PAROCHIE-AGENDA 15-05-2017/16-06-2017

Woe.                17 mei              13.30 uur          kindermiddag
Ma.                  29 mei              09.00 uur         kerk schoonmaak

Di.                   30 mei              19.45 uur           Parochieteam
Wo.                  08 juni              19.30 uur         Zonnebloem
Het email adres voor kopij van de Stem is:

            redactiestem@hotmail.com
Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 09 juni

Bij het secretariaat of op het e-mail adres: redactiestem@hotmail.com / stjangeboortesecretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 17 juni t/m 14 juli

 

Pastorie       : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart   tel. 324735

Redactie Stem: Ingrid Wegbrands, tel.329342/Marga vd Broek, tel.328022

Aktie kerkbalans                              : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85

Stichting “Vrienden van St. Jan”

(voor extra onderhoud) ”             : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45

Missie Werkgroep                           : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28