PAROCHIE-AGENDA  18-12-2017/12-01-2018

 

Di.                   19 dec.               9.00 uur          kerkschoonmaak

Di.                   19 jan.                9.00 uur          kerkschoonmaak 2 groepen

            Het email adres voor kopij van de Stem is:

                        redactiestem@hotmail.com

                  DE REDACTIE, DRUKKERS, VOUWERS/

                 INLEGGERS EN BEZORGERS WENSEN U

        FIJNE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2018!

 Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 05 januari 2018

Bij het secretariaat of op het e-mail adres:

redactiestem@hotmail.com  / stjangeboortesecretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 13 januari t/m 16 februari  2018

 Pastorie        : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart   tel.: 324735

Redactie Stem: Ingrid Wegbrands,  tel.:329342/Marga vd Broek tel.328022

Aktie kerkbalans                                              : Rek.nr.:  NL42 INGB 0000. 0858. 85

Stichting “Vrienden van St. Jan”

(voor extra onderhoud) ” : Rek.nr.:  NL82 RABO 01319.746.45 

Missie Werkgroep                            : Rek.nr.:  NL62 RABO 03801.067.28