BESTE PAROCHIANEN DOOR PASTOOR MARCO CAVAGNARO

Ik ben blij om voor het eerst in jullie parochieblad een woordje te mogen schrijven. Onze tijd samen na het vertrek van onze dierbare Annemiek begint met de 40 dagen tijd!

Wij zullen de tijd van het nieuw verbond volledig met Pasen vieren, de verzoening van God en mens door de dood en verrijzenis van Jezus Christus. Maar nu zijn wij geroepen om ons voor te bereiden. Zoals de maanden die Noah in de ark verbleef, zoals de 40 dagen die Jezus in de woestijn met de duivel heeft geworsteld. De verandering, het nieuw verbond, de genade dat Pasen in ons leven wil brengen heeft een voorbereidingstijd nodig. De 40dagentijd is een tijd om de kunst van het wachten weer aan te leren. Wij wachten op God. God bestaat. God spreekt tot het hart van de mens. Veertig dagen lang in de woestijn, dat is de betekenis van de 40 dagen tijd. De woestijn is de plek waar God tot het hart van de mens wil

spreken. Waar is de woestijn in ons leven? Moeten wij nu allemaal in een klooster gaan wonen om de woestijn te ervaren? Nee. De echte woestijn is in ons hart zelf te vinden. Ons hart zelf is de woestijn, een plek vol van wilde beesten, een dorre en droge aard. Wij wachten op de regen van een vertroosting, van iemand die tot ons zegt: ik houd van je. Maar deze woorden van liefde horen wij soms niet, en dan voelen wij in ons hart – als het ware – een gat die niemand vullen kan.

Geef een kans aan God om tot jouw hart te spreken. Is jouw leven vol? Hoor je de stem van de Vader die tot je zegt: “jij bent mijn zoon, mijn veelgeliefde, ik houd van je”. Als wij deze innerlijke stem niet horen, is ons leven niet vol. God heeft de mens op deze aarde geplaatst om met hem een liefdesrelatie aan te gaan. Deze liefdesrelatie werd gebroken door de erfzonde, en nu leven wij ver van God. Maar hij komt in de woestijn van ons leven om ons te zoeken, om onze liefdesrelatie met hem te herstellen! Laten wij hem tegemoet gaan!

Pastoor Marco Cavagnaro