4 FEBRUARI: SCHELPENVIERING

Voor deze viering worden de dopelingen van 2017 met hun ouders uitgenodigd.

Tijdens de viering worden de dopelingen aan de kerkgemeenschap voorgesteld en krijgen zij hun eigen doopschelp overhandigt.

De schelpen zijn handgemaakt door mensen met niet aangeboren hersenletsel waardoor ieder schelpje, net als de mens, uniek is.

Het kinderkoor zal in deze viering met ons zingen.