P.C.I. LEDEN OP BEZOEK BIJ HET DETENTIECENTRUM SCHIPHOL

Dit centrum ligt aan de westkant van de A4, ten noorden van de Schipholtunnel. Het bestaat uit ruim 450 cellen ( merendeels tweepersoons-) en biedt o.a.  plaats aan asielzoekers in procedure, bolletjesslikkers en illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen.

Zo’n 21 kerkelijke gemeenten cq. parochies uit de regio Amstelland en Haarlemmermeer brengen bij toerbeurt  elke week zo’n 100 bloemstelen naar dit centrum. Nu was men uitgenodigd om het verhaal te horen wat er met de bloemen gebeurt als ze afgegeven zijn.

Na een zeer strenge controle werden we binnen geleid en ontvangen met koffie of thee met een lekkere punt vlaai. Door een dominee en pastor werd ons verteld hoe de oecumenische diensten gaan ( en dat is anders dan bij ons!)  en welke plek de bloemen innemen.

Op zondagmorgen zijn er 2 vieringen voor de gevangenen en ’s middags 1 voor de gedetineerde vreemdelingen. Vele talen worden hier gesproken. Het Onze vader bijvoorbeeld wordt in 8 talen afgedrukt en soms is dat nog niet genoeg, omdat er mensen zijn die hun eigen taal spreken. De diensten bieden de gedetineerden  ook de gelegenheid om contact met elkaar te hebben. Daarom is het vaak rumoerig tijdens de diensten.

De ruimte die als kapel dienst doet, doet een beetje kil aan. Men wil deze ruimte de komende periode gaan moderniseren. De paaskaars, een klein altaar, de bijbel en een tafel voor het aansteken van kaarsjes ontbreken niet. En de bloemen natuurlijk! Soms worden de diensten opgeluisterd door een klein koor of muzikant. Er wordt  ook gezongen en naar muziek geluisterd.

Na de dienst krijgt men van de vrijwilligers wat te drinken en de mogelijkheid om met elkaar te praten. Als ze naar hun cel gaan, krijgen ze een bloem mee om hun ruimte wat op te vrolijken en  te ervaren dat er buiten hun cel mensen zijn die aan hen denken.. Dit doet hun goed en ze zijn er blij mee. Iets wat bloeit en leeft  betekent veel in een grijze omgeving.
Al met al een nuttige bijeenkomst om te ervaren wat samenkomen is in een detentiecentrum.

Annemiek Blonk, Jan Bunnik en Piet Donicie.