RK Kerk Sint Jan Geboorte Kudelstaart Site

OUDE PALMTAKJES INLEVEREN

Ook dit jaar zal ik weer met de kinderen die hun eerste communie gaan doen de As klaar maken voor Aswoensdag. Dat doen we door alle oude palmtakjes achter de Paardenstal te verbranden. De...

VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE

* Op 19 Januari was de uitvaart van Piet Zethof, hij woonde aan de Kudelstaartseweg en werd bijna 84 jaar oud. Piet had al enige tijd problemen met zijn gezondheid. Maar dat het zó...

BESTE MEDEPAROCHIANEN

Nu  we in de periode zitten van de Kerkbalans wil ik u op de hoogte brengen met enkele punten vanuit het parochieteam. Hieronder ziet u de collecten van twee maanden vergeleken met het jaar...

BEDANKT

Voor de kaarten en bezoekjes die ik mocht ontvangen in het revalidatiecentrum Zomerpark en het altaar bloemetje bij thuiskomst. Het is altijd leuk om een berichtje te krijgen van de parochianen na een opname...

VOORSTELVIERING EERSTE COMMUNICANTEN

Op zondag 5 maart stellen de Eerste Communicanten zich aan de kerk voor. Het thema is: Wie vaart er mee? We stappen op de boot en vertellen in deze viering  welke kwaliteiten we meenemen...

INTERVIEW MET MIEP WINTERS

Even voorstellen: Miep, 90 jaar, woont al 51 jaar op het Stichtsepad, ze heeft 4 dochters, 8 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Ruim 40 jaar VRIJWILLIGERSWERK gedaan. Toen pastoor van Dijk er nog maar net...

GEBEDSINTENTIES

15 jan: Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot Rudolf de Bok Eef Masselink Han Raadschelders Cees van Wees Martha Raadschelders-Buskermolen Bep Burgers-Vink Hein Baars Brenda van der Meer-Bergkamp Piet Baars (jaargetijde) 29 jan:   Simon...

PAROCHIE-AGENDA 16-01-2017/10-02-2017

Do.                  26 jan.              ??     uur          kerkbestuur Vr.                   27 jan.              09.00 uur          Dopgroep Wo.                  01 febr.             19.30 uur          Zonnebloem  Het e–mail adres voor kopij van de Stem is:             redactiestem@hotmail.com Kopij voor de volgende...

VOORWOORD: HET NIEUWE JAAR GOED STARTEN

Als u deze Stem ontvangt, zitten de eerste weken van het nieuwe jaar er al weer op en kunnen we misschien, zoals het jongentje uit de Driekoningenviering, zeggen: waar is het Kerstverhaal gebleven. Weten...