Contactgegevens

Parochie: St. Jan Geboorte te Kudelstaart

Pastorie: Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart.

                  Tel.: 0297 –  32 47 35

                  Web;     www.rkkerkkudelstaart.nl

                  E-mail:   stjangeboortesecretariaat@live.nl 

Elke morgen van 09.00-12.00 uur is het secretariaat geopend in de pastorie. U kunt daar terecht voor het opgeven van gebedsintenties, voor aanmelding van doop en huwelijk en voor verdere vragen en/of activiteiten t.b.v. de parochie. Wijzigingen in uw gegevens kunt u ook doorgeven met het formulier  Wijziging parochiegegevens. Voor tarieven voor intenties en bijzondere diensten kunt u informatie vragen bij het secretariaat.

Redactie van de Stem:             redactiestem@hotmail.com

Giro Kerkbestuur:                     NL42 INGB 0000 0858 85

Bankrek. nr. Missiecomit√©:     NL62 RABO 0380 1067 28

Stichting Vrienden St. Jan:      NL82 RABO 0131 9746 45 (extra onderhoud)

PCI Kudelstaart St. Jan:            NL35 RABO 0135 2064 64