Sectoren

Op deze pagina vindt u enkele onderdelen van de sectoren. Meer informatie kunt u vinden in de Parochiegids. Heeft u vragen, neem contact op met het secretariaat (contact).

Liturgie

In een parochiegemeenschap wordt geleerd. Hetgeen geleerd werd, wordt met elkaar gevierd om zó geïnspireerd te worden dat we het ook in praktijk brengen. Door ons dienstbaar op te stellen naar elkaar en de samenleving. Wat we geleerd hebben mag ook gevierd worden in de gemeenschap. Zo brengen we de Heer temidden van ons leven op allerlei momenten.

In een parochie blijft men steeds nieuwe initiatieven ontwikkelen. Groepen worden daartoe opgestart, gegevens worden bijgehouden, financiën verwerkt en gebouwen onderhouden.

Bestuursvorm

Regionaal is er een Kerkbestuur voor samenwerkingsverband. Onze parochie heeft een Parochieteam. Het team heeft tot taak het beheer en onderhoud van de gebouwen en de zorg van het financieel gezond houden van de parochie. De leden worden kwalitatief aangezocht.

Kindernevendienst

Deze werkgroep houdt af en toe bij bijzondere diensten een kindernevendienst in  “De Kelder”

Kosters

De werkgroep kosters verzorgt het klaarmaken van de kerk voor de diensten en ruimt na afloop alles op. Tevens zorgen zij dat er voldoende liturgische materialen aanwezig zijn.

Woord- en communievieringen

Alle vieringen onder leiding van pastoraal medewerk(st)er

Eucharistievieringen

Eén maal in de maand is er een Eucharistieviering welke zal worden voorgegaan door een priester.

Gezinsvieringen

Deze groep zorgt ervoor dat er iedere maand een gezinsviering is met het kinderkoor “De Kudelkwetters”

Dienst onder leiding van Parochianen (DOP)

Deze werkgroep verzorgt de diensten die gehouden worden onder leiding van parochianen. (DOP-vieringen)

Avondwake

Deze groep verzorgt de avondwake die vooraf gaat aan de avond van de uitvaart.

Lectoren

Deze gaan mee voor in de weekenddiensten en verzorgen lezingen en voorbeden.

Acolieten

Acolieten assisteren de voorganger in de diensten van het weekend. Alle jongens en/of meisjes vanaf groep 5 van de basisschool kunnen acoliet worden.

Catechese

In de Joodse traditie hoort “leren” bij het dagelijks leven. Je leert heel je leven. Steeds meer ontdekken we dat geloven en leren ook samen gaan. Naarmate het geloof groeit, ontstaat vaak de behoefte meer te weten over het geloof. Door meer kennis ontstaat weer geloofsverdieping. Een gemeenschap die niet leert, bloedt langzaam dood.