Kerkkoren en overige werkgroepen

Cum Ecclesia 40 jaar

CUM ECCLESIA

Het dames- en herenkoor van onze parochie verzorgt de zang in van de weekenddiensten. Maar ook bij uitvaarten en huwelijken zullen zij op verzoek zingen. Ieder jaar geven zij ook een kerstconcert. Repetitie iedere maandag om 20.00 uur.

De Kudelkwetters

Het kinderkoor van onze parochie. Elke maand is er een gezinsviering, waaraan het kinderkoor haar medewerking verleent. Repetitie iedere donderdag om 18.30 uur.

Parochieblad “De Stem”

De redactie bestaat uit: 2 parochianen. Kopij kunt u inleveren op het secretariaat, vóór de datum die achterop “De Stem” staat vermeld of per e-mail naar redactiestem@hotmail.com.

Kerkschoonmaak

Elke drie weken komen er enkele dames (mogen ook heren zijn) de kerk schoonmaken, zoals vegen en stoffen. Wilt u ook helpen?